helianthemum


Eliantemo - Helianthemum helianthemum

Eliantemo – Helianthemum

L’Eliantemo, chiamata comunemente Rosellina di montagna o di roccia, è una pianta spont...